Menu

ملاقات شمس و مولوی در خلوت

ملاقات-شمس-و-مولوی-در-خلوت

همه شیفتگان و مجذوبین صاحب مثنوی شریف و مراد بزرگ او شمس تبریزی در قرون و اعصار مایل بوده و هستند که ای کاش می توانستند از مذاکرات محرمانه این دو ابر مرد عالم عرفان، و مذاکراتی که منجر به تحول روحی مولانا شد آگاهی کامل و مستند داشته باشند. چنین چیزی محال است. زیرا هیچ گونه صورت جلسه و کتاب و مدرکی در این باره در دست نیست.
انتخاب یک فصل تحت عنوان ملاقات شمس و مولوی در خلوت در این کتاب که سایر فصول آن حتّی الامکان مستند و متّکی به مدارک موجود است صرفاً جنبه ی تخیّلی دارد لیکن تا آن جا که میسّر بود سعی شده است با توجّه به روحیات و گفتار و کردار و پندار شمس تنظیم گردد و شاید این نزدیک ترین حدس و گمان به واقعیت امر باشد.
**
اوّلین ملاقات در شبستان و کتابخانه ی منزل مولانا جلال الدّین محمّد مولوی بین این فقیه ۳۸ ساله و شمس تبریزی عارف ۶۰ ساله به وقوع می پیوندد.
شمس در جلو و مردی در پشت سر به ترتیب وارد شبستان می شوند و مولوی در را از پشت می بندد.
نگاهش به محض ورود به کتاب های چیده شده در یکی از تاقچه های اتاق می افتد. چند قدم به سوی آن جلو رفته و به عناوین کتاب ها که در ضلع قطر هر کتابی نوشته شده است خیره می شود. لحظاتی می گذرد، شمس همان طور که به مطالعه عناوین کتاب ها مشغول و پشتش به مولاناست می گوید:
برابر قراری که امروز در صحن مدرسه گذاشته شد ما منحصراً درباره ی توحید بحث خواهیم داشت لاغیر. آن گاه با صدایی آهسته می گوید:«چون که صد آمد نود هم پیش ماست».
سپس راست شده روی خود را بر می گرداند، در این حال، مولانا با کمال ادب و وقار هر چه تمام تر در گوشه یی ایستاده است و با دست خود اشاره به صدر اتاق کرده و می گوید: بفرمایید مولای من.
شمس بدون تکلّف در همان نقطه پشت خود را به دیوار چسبانیده بر زمین می نشیند و در حالی که زانوان خود را بالا آورده در پشت زانوان خود جا به جا می شود.
آن گاه عبا را بر روی پاهای خود می کشد، مولانا که همان طور سراپا ایستاده است می گوید: یا الله و میم رود تا رو به روی شمس بر زمین بنشیند.
شمس = با صدای بلند: جلال الدّین چه گفتید؟ به من چه گفتید؟
مولوی = متحیّر و شگفت زده از نشستن منصرف شده می گوید من که عرضی نکردم مولای من
شمس = چرا! چرا! یک کلمه حرف بی مورد از دهانتان جاری شد.
مولوی = کدام کلمه؟ منظور آن مراد اعظم کدام کلمه است؟
من فقط در حال نشستن آن جناب همان طور که رسم است نام خدا را بر زبان جاری کردم و گفتم یا الله . این یک رسم و تعارف است.
شمس = با صدای ملایم و نرم در حالی که سرش را به علامت تصدیق می جنباند می گوید: بنشینید جلال الدّین
مولوی رو به روی شمس به صورت دو زانو نشسته دست ها را از عبا به در آورده و به مانند شمس عبا را روی پاهای خود جا به جا کند، لحظه ای می گذرد.
شمس = نتیجه یی که از بحث ما تا همین جا: عاید من شد این است که شما برای مباحثه اصولی در امر توحید آمادگی کامل ندارید و اگر نه این بود که من در شما استعداد و کفایت آن را به رأی العین نمی دیدم به خود زحمت ادامه ی این مباحثه را نمی دادم.
آن گاه چشم های نافذ خود را در چشمان مولانا می دوزد و سکوت می کند.
مولوی = مولای من ما که هنوز بحثی را شروع نکرده ایم که شما چنین نتیجه یی از آن استنباط فرمودید!
شمس = با صدایی که از آن تحکّم ملایمی می بارد: جلال الدّین به من گوش فرا دار!
در بحث توحید هر کلمه یی که از دهان بیرون می آید باید به جا و به مورد و معنای واقعی خود را افاده کند. از عبارت پردازی و تعارفات و مجاملات در سخن با من بپرهیز و برای حرف دلت کلمه یی پیدا کن که معنای آن را برساند آن گاه بر زبان بیاور اگر چه ناسزا باشد. فهمیدی!
مولوی = بلی ای بزرگوار
شمس = این یا الله گفتن شما در موقع نشستن من حرف بی ربطی بود.
مولوی = آهسته: سر در نمی آورم مولای من!
شمس = من هم به همین دلیل که شما اقرار می کنید سر در نمی آورید گفتم که شما در امر توحید آمادگی و شنیدن حقایق و پذیرش آن را ندارید.
مولوی = در استماع فرمایشات شما و ثبت در لوح ضمیر خود حاضرم، استدعا می کنم از ارشاد دریغ نفرمایید.
شمس = بسیار خوب، آن گاه با صدای اندکی بلندتر:
جلال الدّین! این اَلّلهی را که نامش بر زبان راندید کماهو حقّه خوب می شناسید؟
مولوی = سر به زیر انداخته از دادن پاسخ خودداری و سکوت می کند
شمس = جلال الدّین! شما روزی چند ساعت عبادت می کنید؟
مولوی = سر برداشته و با دست راست خود به طرف بالا اشاره کرده می گوید: بیش از ده ساعت.
شمس = چه جور عبادت می کنید؟ چه کار می کنید؟
مولوی = در حالی که مسحور اراده شمس شده است می گوید این مدّت، اوقاتی است که در نماز جماعت و ذکر او را دو وعظ و تدریس طلّاب علوم دینی می گذرانم و نه این است که ارشاد و تدریس و تذکیر هم نوعی از عبادت است؟
شمس = بقیّه ساعات روزانه شما به چه نحو می گذرد؟
مولوی = به کارهای شخصی و خورد و خواب و تربیت بچّه های خود و گرفتاری ها و اهل و عیال
شمس = بسیار خوب. حالا به این سؤال من به دقّت هر چه تمام تر جواب بدهید:
این اللهی را که باری بهر جهت می شناسید و در موقع نشستن من نام آن را بر زبان آوردید چطور و از کجا شناختید؟
و با صدای بلندتر: آیا کسی با انگشت او را به تو نشان داد یا در خواب دیدی؟
مولوی = به فکر فرو می رود، لحظاتی چند می گذرد.
شمس = جلال الدّین در پاسخ شتاب مکن و در انتخاب کلمات دقّت کن، مبادا عبارتی بی محتوا و با عجله از زبانت خارج شود.
مولوی = هم چنان در فکر و سکوت می گذراند.
شمس = با لحن ملایم: من سکوت و تعمّق و تفکّر شما را ای جلال الدّین اگر تا صبح قیامت هم طول بکشد نمی شکنم و عجله یی هم نیست. هر وقت شما پاسخ مناسبی یافتید بفرمایید. آن گاه سعی می کند از جا برخیزد.
مولوی = ای شمس آسمان حقیقت، من در این چند دقیقه که در فکر و تأمل فرو رفته بودم مطلبی را دریافتم که تاکنون به ذهنم خطور نکرده بود، اکنون با کمال تواضع بازگو می کنم و از حضور حضرتت تقاضا دارم به هر نحو که اراده شما تعلّق می گیرد مرا ارشاد بفرمایید.
در این لحظه در حضور و به برکت نفس ذکیّه شما به این نتیجه رسیدم که این الّلهی را که من تاکنون شناخته بودم تقلیدی بوده است نه تحقیقی و از روزی که چشم باز کرده ام تا به امروز او را به یک میزان شناخته و می شناسم و هرگز درباره او نه شکّ کرده ام و نه وجود او را به زیر سؤال برده ام و حالی به فراست دریافتم که مقصود آن مراد اعظم از این سخن که آیا کسی با انگشت او را به تو نشان داد یا در خواب دیدی این است که من درباره او تعقّل نکرده و به تفکّر نپرداخته ام و همه عبادت های من هم بی ثمر و تقلیدی و تضییع دقت بوده است. در این لحظه در حضور آن مراد اعظم و به برکت ارشاد شما به اشتباه گذشته خود پی بردم.
شمس = پس حالا متوّجه شدید که ذکر یا الله آن موقع شما حرفی بی محتوا بود و معنای این حدیث را هم به خوبی دریافتید که ارزش دقیقه ی از تفکّر بیشتر از سال ها عبادت است.
این چند لحظه تفکّر اصولی شما لااقل این نتیجه را داشت که پی به بطلان الّلهی که تا به حال می شناختید بردید.
اکنون ای جلال الدّین از بت پرستی رهایی یافتی و آزاد شدی و من این استعداد را در شما یافته بودم.
مولوی = سر به زیر به حالت ادب و احترام سکوت را مراعات می کند.
شمس = اکنون به مدد عقل و منطق و دور از جنجال تبلیغات ادیان آسمانی در خلوت این شبستان و با حضور دل برای شناخت الله به مباحثه می پردازیم.
مولوی = جسارتاً، احتیاج به روشن شدن ذهن خود دارم. منظور آن مراد اعظم از عبارت دور از جنجال تبلیغات ادیان آسمانی را در نمی یابم من را خواهید بخشید.
شمس = با اندکی مکث: از این سؤال دریافتم که شما دچار قید و بند تعصّبات دینی هستید و مایلید در دایره معلومات دینی الله را تجزیه و تحلیل کنید. عزیز من، اکنون تو در اوّل راهی. به کار ادیان الهی کار نداشته باش، همین که در جستجوی مبدأ هستی در عداد موّحدین امّا در انتهای صف آن ها قرار داری، سعی کن قدم به قدم با تعقّل و تحقیق خود را به جلو بکشانی. نترس، فکر کن، نترس.
از کفر ترس، این ترسِ از کفر جلویِ تفکُّر صحیحِ شما را می گیرد.
مولوی = سمعاً و طاعة
شمس = از جا برخاسته رو به طاقچه یی که کتاب ها را در آن چیده اند کرده و کلّیه کتاب های ردیف ده را که نام هر یک در ضلع قطر کتاب نوشته شده و در پیش چشم مشهود است بر می گرداند و بر عکس ردیف می کند به نحوی که دیگر کسی با یک نگاه نمی تواند بفهمد محتوای این کتاب ها چیست.
آن گاه دوباره به جای خود به حالت اوّل می نشیند.
مولوی = در حالی که نگاهش را به تاقچه کتاب های رو به روی خود دوخته است و در حال شگفتی و سکوت، اندکی برای ادای احترام در پیش پای شمس جا به جا می شود، در این حال روحیه ظاهری او نشان می دهد که کاملاً تحت تأثیر بزرگی روح و فکر او قرار گرفته است.
شمس = به چه فکر می کنید جلال الدّین!
مولوی = دستپاچه می شود و در حال سکوت در ذهن خود به دنبال کلمه یی می گردد که در پاسخ به زبان آورد امّا نمی تواند.
شمس = شما الآن به من گفتید: سمعاً و طاعة! پس معنای آن چه بود؟
آیا شما باز حرفی را تعبّداً ادا کردید؟
مولوی = با آستین فراخ خود عرق از پیشانی خود پاک کرده و می گوید متوجّه منظور آن مراد اعظم نمی شوم، لطفاً من را راه گشا باشید.
شمس = با لحنی ملایم، چند دقیقه پیش به شما گفتم در امر توحید سعی کنید قدم به قدم با تعقّل و تفکّر خود را به جلو بکشانید و به کار ادیان الهی کاری نداشته باشید.
به کار و عقیده ی دیگران هم کاری نداشته باشید تا با پای خود از پل توحید بگذرید نه با عصای دیگران، پس از آن زمان مباحثه در امور دین فرا می رسد و شما گفتید سمعاً و طاعه و من آن کتاب ها را از جای خود برگردانیدم بدین معنا که در این مرحله که تو هستی، کتاب، هر کتابی باشد راه گشای تو نیست و این راهی نیست که تو با پای دیگران بروی!
حالا فهمیدی جلال الدّین، راه تو از کدام طرف است؟
مولوی = بلی قربانت گردم و خم شده در جلوی روی شمس به سجده می رود و می گوید.
الحمدلله ربّ العالمین و این ذکر را چند بار، هر دفعه با صدای ملایم تر تکرار می کند تا این که صدایش دیگر شنیده نمی شود و بعد با اندکی تأمّل سر از سجده بر می دارد و در حالی که هر دو چشمش را اشک پر کرده است.
شمس = ارزش این سجده و ذکر سجده یی که بر زبان شما رفت بیش از عبادات گذشته ی حضرتت بود.
جلال الدّین فارغ شدی! جلال الدّین فارغ شدی!
مولوی = از جا بلند می شود و دو دست را از عبا در آورده و به صدای بلند می گوید ای مراد اعظم، من فارغ نشدم. مبتلا شدم. من مبتلای تو شدم. از موهومات پر بودم خالی شدم. تیره بودم روشن شدم.
ای مراد اعظم تو خضر راه نجات این گمراهی! دستم را بگیر! دستم را بگیر و دو دست لرزان خود را به طرف شمس دراز می کند و زانو می زند.
آن گاه زانوان او به رعشه می افتد و در حالی که زانو به زمین زده دست هایش را به طرف شمس به جلو می برد.
شمس = آرام بنشینید جلال الدّین! آرام بنشینید.
آن چه گفتید از صمیم دل بود. کلمات بار معنای خود را داشتند نه کمتر و نه بیشتر. کلمه مبتلا را درست و به جا ادا کردید. شما به جاده صداقت گفتار افتاده اید ای جلال الدّین و اطمینان دارم که از این لحظه به بعد حرفی به خاطر خوش آمد مردم از زبانتان جاری نمی شود. ای جلال الدّین آگاه باش فردای تو چون دیروز نیست. دیروز در چه حالی بودی؟ بیاد بیاور!
مولوی = دیروز مست بودم ، امروز هشیار شدم.
شمس = دیروز گمراه بودی، امروز بیدار و راهوار شدی و فردا …
امیدوارم فردای زندگی تو در عالم هستی کامل بگذرد. خواهی فهمید مستی چیست؟ جلال الدّین خواهی فهمید.
آنگاه شمس در جای خود کمی جا به جا می شود و نگاهی به پنجره های اطاق می اندازد و می گوید وقت نماز فرار رسیده است مایلید نماز را با هم همین جا بگذاریم؟
هر دو از جا بلند می شوند در حالی که شمس بسیار بشّاش و شادمان است و با حالت تبسّم به مولانا می گوید: چون شما نمازگر هستید من به شما اقتدا می کنم.
مولوی = با اندکی تأمّل آهسته زیر لب می کوید نمازگر!؟ و بعد با صدای بلندتر:
من این لغت و اصطلاح را نشنیده بودم، در شهر شما چه معنا دارد؟
شمس = در شهر ما زرگر چه معنا دارد؟ زرگر چه کار می کند؟
مولوی = زرگر دکّان زر فروشی دارد و زر می فروشد.
شمس = نمازگر هم دکّان نمازفروشی دارد و نماز می فروشد و من شصت ساله تا به امروز نمازگر نبوده ام امّا جلال الدّین سی و هشت ساله قریب به بیست سال است که نمازگر است.
پس من به او اقتدا خواهم کرد که نیکو قریحه ای است و در صداقت بی همتاست و با اشاره دست به مولانا می گوید که در صف مقدم بایستد و خود حرکت می کند تا در پشت سر او بایستد.
مولوی = روی برگردانده و در حالت تردید و شرمندگی می خواهد چیزی بگوید.
شمس = جلال الدّین! در اذکار نماز به دل تکیه کن نه به زبان و هر ذکر که دل اراده کند بر زبان جاری کن.
مولوی = با تواضع هر چه تمام تر با سر تصدیق کرده و با اراده هر چه تمام تر به نماز می ایستد و پس از فراغت از نماز اولین حرفی که بر زبان می آورد این است: – این آخرین باری بود که امام نماز جماعت شدم. آری من دیگر نمازگر نیستم. آن گاه دست ها را به سوی خدا بلند کرده و می گوید:
ای خدای من مرا یاری کن تا نمازگزار واقعی تو باشم.
آن گاه هر دو به جای اوّل خود می نشینند. در این حال کسی از پشت در با ضربه ای به در می کوبد. شمس با ناراحتی دیده به در می دوزد، مولوی به پشت در رفته و با ملایمت می پرسد: چه می گویید؟ صدای مباشر از پشت در بلند می شود که مولای من عدّه یی از بلاد دور آمده تقاضای شرف یابی دارند.
این ها وجوهاتی! آورده اند تا به دست مبارک شما بسپارند و رسید دریافت دارند.
مولوی = روی خود را به شمس بر گردانیده و به حالت تردید می ایستد تا نظر شمس را در رفتن خود جویا شود.
شمس = به ایشان بگویید پول ها را ببرند در محلّه یهودی ها بین فقرای یهودی تقسیم کنند و برگردند رسید دریافت دارند.
مولوی = خود را به حالت تواضع جمع و کوچک کرده سر را به زیر می اندازد و لحظه ای به فکر فرو می رود امّا بلافاصله با اراده هر چه تمام تر به صدای بلند و متین می گوید: – به این آقایان بگو بروند در محلّه یهودی ها و پول خود را بین فقرای یهودی تقسیم کنند و برگردند. از پشت در، چه فرمودید آقا؟
مولوی = در را باز کرد و با تحکّم به مباشر خود گفته چند لحظه قبل را تکرار کرده می گوید این دستور من است ابلاغ کنید و دوباره در را می بندد و در حالی که به طرف جایگا نشیمن خود بر می گردد می گوید تردید دارم که آن ها دستور شفاهی مرا اجرا کنند. بهر حال امر شما مطاع و این دستور عوض شدنی نیست.
شمس = شما تا به حال شخصاً به خانه فقرای مسیحی و یهودی رفته اید؟
مولوی = با اندکی تفکّر: نه!
شمس = آیا مأموری را برای کشف احوال این توده های محروم که من در این شهر دیده ام فرستاده اید؟
مولوی = نه! هرگز به این فکر نیفتاده بودم. آخر آن ها به کلیساها و کنیسه های خود می روند.
شمس = مگر آن ها در بلاد اسلامی ذمّه اسلام نیستند؟
مولوی = چرا هستند.
شمس = آیا اکثریت حاکم و شرع مقدّس نباید از حال اقلّین ذمّه خود آگاه باشد؟ شما این ها را کافر به حساب می آورید؟
مولوی = نه هرگز!
شمس = شما بین فقیران آن ها و فقیران مسلمان فرق قایل می شوید؟ بین دو دهان باز گرسنه، بین دو طفل عریان معصوم، بین دو بیمار زمین گیر، بین دو پیر از کار افتاده فرق قایل می شوید؟
مولوی = با اندکی تأمّل: شاید تا به حال از غفلت چنین بوده امّا از این به بعد با راهنمایی آن مراد اعظم تکلیف شرعی خود را آن طور که باید مراعات خواهم کرد، در این صورت … در همین لحظه دوباره به در می کوبند.
مولوی بلند شده پشت در می رود و می گوید: چه می گویید؟
-مولای من این عدّه فرمایشات شما و عرایض من را باور نمی کنند و مایلند شخص شما را زیارت کنند.
شمس = بگویید مبلغ وجوه خود را اعلام نمایند و شما هم رسید به همان مبلغ ممهور به مهر به آن ها بدهید و به مباشر بگویید در حضور صاحبان مال همان طور که گفته شد در بین فقرای یهودی اقدام به تقسیم نماید.
مولوی = دستور را تکرار و لحظه یی بعد مهر خود را به زیر ورقه یی سفید زده به دست مباشر می دهد و می گوید مبلغ را در رسید بنویس و به آن ها سپرده و وجوه را در حضور آن ها به محلّه یهودیان مستمند ببر و از طرف من بین آن ها تقسیم کن و سعی کن این کار تو در کمال تواضع و ادب و مهربانی انجام شود، آن گاه در را از پشت می بندد.
لحظه یی به سکوت می گذرد. شمس و مولانا هر دو به هم نگاه می کنند و حرمت سکوت را نگاه می دارند بالاخره مولانا سکوت را شکسته می گوید:
مولای من اکنون موقع آن رسیده است که بحث درباره ی توحید را شروع کنیم.
شمس = در حالی که به ملایمت می خندند بر روی یک دست خود تکیه کرده می گوید عجب! عجب!
این بحث ساعت هاست شروع شده شما در چه خیال هستید؟
مولوی = سکوت را مراعات می کند.
شمس = سنّت بحث و جدل مدرسه شما را راحت نمی گذارد.
می خواهید بحث کنید، دلیل بیاورید، دلیل پشت دلیل، دلیل بر علیه دلیل، مثال پشت مثال، دهان ها کف کند، یخه ها پاره شود تا بالأخره یکی به ظاهر مجاب شود بله؟ و اگر مباحثه به صورت غیر مستقیم همان طور که تا به حال انجام شد انجام شود مورد قبول خاطر شما نیست؟
مولوی = چرا مولای من امّا موضوع این است که مسائل چندی در ذهنم ردیف شده است که میل دارم پاسخ آن ها را دریافت دارم.
شمس = صبر داشته باشید. بدون این که سؤال هایتان را مطرح کنید به پاسخ مقتضی خواهید رسید
مولوی = سر را به علامت احترام و قبول پایین می آورد.
شمس = آیا شما محتویات کتاب فقها و محدّثین و علمای سلف آن چه را که مطالعه کرده اید و یا به تدریس آن ها اشتغال دارید همه را صحیح و وحی منزل می دانید؟
مولوی = با کمی مکث: نه! نباید چنین باشد.
شمس = آیا احتمال اشتباه یا کج سلیقگی یا تعارض در بین این نوشته ها داده اید؟ اصلاً آیا تا به حال این مطلب به خاطر تان خطور کرده بود؟
مولوی = نه: ای مراد اعظم نه! من تا به امروز همه آن ها را صحیح فرض می کردم، غلطی هم به نظرم نرسید.
شمس = مگر بشر جایز الخطا نیست؟
مولوی = چرا.
شمس = اگر نیمه شب موقعی که شما تنها روی این کتاب ها دَمَر بودید و مطالعه می کردید به منظور تحقیق و تدقیق در امر دین این نوشته ها را با معیار عقل سلیم می سنجیدید و هر چه را به عقل راست نمی آید درباره ردّ یا قبول آن به تفکّر مشغول می شدید آیا در آن خلوت شب این عمل شما گناه بود یا ثواب؟ بطالت بود یا عبادت؟
مولوی = این چنین شیوه ای را هیچ وقت بکار نگرفتم اساتید من هم در گذشته چنین شیوه ای را به من نیاموخته بودند.
شمس = چون خود آن ها هم چنین شیوه یی را نداشتند. حالا گرفتم تمام محتویات این کتاب ها صحیح بوده، هیچ شکّ و شبهه یی هم در آن ها نباشد، آیا در طول این مدّت مدیدی که مدرّس مدرسه هستید و شاگردانی تربیت کرده اید غیر از محتویات این کتاب ها (اشاره به کتاب های ردیف شده در تاقچه) آیا مطلبی را شخصاً تحقیق کرده و به نظرتان رسیده تا آن را به عنوان نظر شخصی خود بیان کنید؟
مولوی = نه! تاکنون من از خود در امور فقهی و شرعی نظری نداشته ام.
شمس = (اشاره به کتاب ها) این ها کارهای گذشتکان است که عمری در زمان خود زحمت کشیده اند و ماحصل کوشش ها و تحقیقات خود را برای شما به جا گذاشته اند. شما یک عمر چکار کردید؟ مگر شما طوطی هستید جلال الدّین؟
مگر شما طوطی دست آموز نسل سلف هستید؟
و یا می خواهید تعداد بیشتری طوطی تربیت کنید و به موقع بپرانید؟
شما می خواهید نسل طوطی زیاد کنید؟
مولوی = سر را به زیر انداخته سکوت می کند.
شمس = گوش به من بده جلال الدّین!
خلفاء ، صحابه، ائمه، آن ها که بودند؟ آن ها وظایف خودشان را در زمان خودشان انجام دادند و آن چه را که می دانستند به شما آموختند و شما چرا نمی خواهید سعی کنید ائمه فردای دیگران شوید؟ چرا این همه خود باختگی؟ انسان ها همه یکسان آفریده شده اند. آنگاه چند لحظه سکوت برقرار می شود.
شمس = من گرسنه هستم شما چه موقع شب ها شام می خورید؟
مولوی = از جا بر می خیزد و رو به سوی در رفته با دست به در می زند، مباشر مولانا از پشت در: بلی مولای من
غذا برای ما بیاورید. آنگاه برگشته دوباره رو به روی شمس بر سر جای خود می نشیند.
شمس = جلال الدّین شما در روز چند بار غذا می خورید؟
مولوی = سه مرتبه
شمس = چگونه؟
مولوی = صبح به صورت صبحانه ساده و ظهر پس از فراغت از نماز و شب ها غالباً دیروقت
شمس = یک نفر کُنده شکن و آهنگر در شهر شما در روز چند بار غذا می خورد؟
مولوی = با اندکی تفکّر، غالباً همین سه بار البتّه کیفیّت و کمیّت غذاها فرق می کند.
شمس = اگر شما یک کُنده شکن را بیاورید که یک روز تمام برای شما کار کند و کُنده بشکند چند به او مزد می دهید؟
مولوی = مزد متعارف او را تمام و کمال می دهم.
شمس = حالا اگر این کُنده شکن نصف روز کار کرد و نصف دیگر را کار نکرد و خوابید در این صورت هم آیا مزد یک روز او را تمام و کمال می دهید؟
مولوی = نه! نصف مزد او را خواهم پرداخت.
شمس = بدن شما و بدن این کُنده شکن چه فرقی با هم دارند؟
مولوی = فرقی ندارد. خداوند همه بندگان را به یک صورت آفریده است.
شمس = بلی به یک صورت آفریده است امّا این کنده شکن روزی هشت ساعت دست کم کُنده می شکند. بدنش خسته می شود. رمقش تمام می شود.
لاجرم احتیاج به سه وعده غذا پیدا می کند و اگر غذا نخورد نمی تواند روزانه هشت ساعت تبر بزند امّا بدن شما که این طور کار نمی کند. شما روی کرسی می نشینید ، حرف می زنید، درس می گویید، آیا کار کرد بدن شما و این کُنده شکن به یک اندازه است؟
مولوی = نه مولای من
شمس = پس چرا به خود عادت داده اید که در روز سه وعده غذا بخورید آن هم غذاهای چرب و شیرین و بیش از اندازه؟
مولوی = ساکت می ماند.
شمس = غذای زیاد بدن را تنبل، هوش را زایل می کند، خواب را زیاد می کند، سلامتی را به خطر می اندازد و با شما کاری می کند که در موقع نشستن جای دو نفر را اشغال کنید و متعاقب آن لبخندی می زند.
مولوی = کمی خود را جمع و جور کرده ظریف تر می نشیند، در این هنگام از پشت در صدای مباشر بلند می شود: اجازه دارم؟
مولوی = بیایید.
مباشر سفره را می گستراند و غذاهای متنوّعی را می چیند و از کره و عسل و ماست که تازه برایشان آورده اند تعریف می کند.
شمس = سراپای مباشر را می نگرد تا این که کارش به اتمام می رسد و با اشاره مولوی از در خارج می شود.
مولوی = بفرمایید مولای من.
شمس = من روزانه یک وعده غذا می خورم، هر روز ظهر امّا امروز فرصت دست نداد. خواستم امشب را با شما هم غذا شوم و جلو می رود و کف دستی نان و مقداری سبزی و دو عدد مغز جوز برای خود بر می دارد.
مولوی هم به پیروی از شمس همین کار را می کند.
شمس = شما نباید ابتدا به ساکن در کمیّت و کیفیّت غذا از من تقلید کنید، این کار شصت ساله من است و شما به تدریج در طول چند ماه از مقدار و دفعات غذای خود بکاهید تا سلامتی تان در معرض خطر نیفتد.
بعد با هم مشغول خوردن غذا می شوند. لحظه یی بعد شمس به گوشه یی نشسته و می گوید: حالا وقت آن رسیده است که شما قدری با من حرف بزنید تا از تجارب شما برخوردار شوم.
مولوی = من مرید کوچکی بیش نیستم، جسارت نمی کنم.
شمس = این طور نیست من اطراف بلاد راه می افتم و به همه جا سر می زنم و از هر کسی چیزی می آموزم من عاشق آموختن هستم و گرنه برای من آسان تر بود که در مدرسه یی بیتوته کنم و به شاگردانی مشغول شوم و تفسیر بگویم.
مولوی = با تبسّم و سکوت سر را به زیر می اندازد.
شمس = من باید اعتراف کنم که از این مراد و مریدی خوشم نمی آید. شما باید شهامت داشته باشید و اگر حرف های من به نظرتان ثقیل می آید با من درآویزید. داخل مباحثه شوید، گمان نکنید این شیوه تعارف مقبول طبع من است، من شما را مستعد تشخیص داده ام شما باید قائم بالذات بوده با اندیشه، مستقل در امور بنگرید.
بعد نگاه خود را به بالا به طرف سقف دوخته می گوید برای من روشن است که شما عنقریب موحدّی گران قدر و عارفی بلندمرتبه و مشهور زمانه خواهید شد، شما حرف حقّ را با تمام وجودتان می پذیرید.
مولوی = من احتیاج به این دارم که مدتّ ها مستمع حضور شما باشم، بشنوم و یاد بگیرم .
شمس = حرف های من را بنویسید و یادداشت کنید.
مولوی = آیا شما تا به حال دفتری تدوین کرده اید؟ اگر چنین است تقاضا دارم برای مطالعه به من بسپارید.
شمس = من چیزی نمی نویسم، این طور به حافظه ام بهتر می ماند و این دلیلی دارد امّا توصیه می کنم هر چه را به شما می گویم شما بنویسید. شما امتیاز بزرگی که دارید این است که در کار نظم کلام هم استادید. شما را برای نوشتن توصیه می کنم.
مولوی = پدر من کتاب های زیادی نوشته است.
شمس = کتاب های پدرت را مخوان، تیره می شوی. من کتاب های اکثر عرفای بزرگ مانند قثیریه و غیره را خوانده ام، هیچ کدام چنگی به دل نمی زنند.
غالباً از حقیقت تهی و به لفّاظی پرداخته اند. شما خود را حقیر می شمارید. لحظه یی به سکوت می گذرد.
شمس = شب گذشته است مرا به گوشه یی هدایت کنید و خود شما هم به امور خود بپردازید و از جا بلند می شود.
مولوی هم از جا بلند می شود.
شمس = شما فردا چه مشغولیتی دارید؟
مولوی = من فردا با جماعتی از طلّاب به مدرسه پنبه فروشان می روم و آن جا مجلس می گویم.
شمس = من هم به موقع در کنار شما و آن ها خواهم بود امّا درباره ی من صحبتی با مردم عوام نکنید. من را با مردم عوام کاری نیست.
مولوی = اطاعت می شود مولای من، آن گاه هر دو از اتاق خارج می شوند، صبح روز بعد مولانا سوار بر اسب با هیئت طلّاب همراه و جماعتی از مردم و مریدان عازم مدرسه پنبه فروشان می شوند.
مولوی = خطاب به مباشر خود: حضرت شمس را از رفتن ما آگاه کنید.
مباشر: ایشان صبح زود از خانه خارج شده فرمودند در مدرسه جدید به شما می پیوندند.
مولوی به طرف مدرسه پنبه فروشان راه افتاده، ساعتی بعد در صحن مدرسه بر کرسی نشسته و مشغول تدریس است که به ناگاه شمس وارد می شود.
مولوی با مشاهده شمس کلامِ خود را قطع کرده به طرف در ورودی مدرسه نظر می دوزد و ورود شمس را نظاره می کند، آنگاه به احترام ورود شمس از جای خود برخاسته خطاب به مستمعین و طلّاب می گوید:
آفتاب حقیقت و خورشید معرفت یعنی شمس آسمان عرفان و مفسر بزرگ قرآن و فقیه اعلم زمان بر ما وارد شدند.
همهمه در طلّاب می افتد، عدّه یی او را برای اوّلین بار می دیدند. برخی نام و شهرت او را شنیده لیکن او را از نزدیک ندیده بودند و اکنون چشم شان به چهره مردی لاغر اندام می افتاد که دارای قدّی بلند و صورتی کشیده و استخوانی و لباسی مندرس در هیئت اهل تصوّف و حالتی متواضع بود که دور از طلّاب بر روی زمین نشست.
مولوی لحظاتی دیگر به تدریس ادامه داده و با شتاب سخنان خود را به پایان می برد، آن گاه از جا بلند شده به طرف شمس به پیش می رود.
شاگردان چندین قدم دورتر به نظاره می ایستند.
شمس = من امروز در بازارِ شهر شاهد آمدن شما و هیئت همراه به این مدرسه بودم.
مولوی = شرمنده ام که شما را ندیدم تا ادای احترام کنم.
شمس = شما بر اسب سوار بودید و طلّابی چند پیشاپیش شما پیاده گام بر می داشتند و راه را باز می کردند و در کمال عزّت و احترام آن چنان که شایسته شأن شماست حرکت می کردید امّا من سؤالی دارم.
مولوی = بفرمایید مولای من.
شمس = آیا حضرت ختمی مرتبت رسول الله صلی الله علیه و سلّم به همین شیوه و منوال در معابر حرکت می فرمود؟
او سواره و اعوان و انصار پیاده؟
آیا این سنّت رسول الله صلّی الله علیه و سلّم است؟
مولوی = سر به زیر انداخته سکوت می کند و لحظه یی بعد آهسته می گوید: نه! نه!
استغفرالله رَبّی و اَتُوبُ الیه
در همین حال یکی از فقهای جوان از صف طلّاب جدا شده چند قدم به طرف شمس و مولوی نزدیک می شود. شمس او را زیر نظر دارد و به دقّت سراپای او را می نگرد. فقیه جوان که متوجّه اعتنای شمس به خود می شود با سر تعظیم کرده و جلوتر آمده می گوید:
ای فقیه بزرگ، ما همگی از مقام شامخ علمی شما آگاهیم، چه شود با اجازه استاد بزرگ مولوی کبیر ( اشاره به مولوی) شما ای قطب عالم اسلام ساعتی در روز به تفسیر قرآن مبادرت ورزید تا همه ی ما شاگردان به فیض برسیم.
شمس = هم چنان با نگاه زیرکانه او را می نگرد، بعد اشاره به مولوی کرده می گوید تفسیر قرآن را از ایشان بیاموزید، و با اندکی مکث چنین به سخنان خود ادامه می دهد.
من اگر تفسیر قرآن بگویم سه کس از من ناراضی خواهند شد.
اول خدا، دوم رسول خدا، سومی هم خودم!
فقیه جوان با شگفتی زیر لب می گوید: سبحان الله! سبحان الله!
شمس = کیست که بتواند ادّعا کند کلام خدا را به درستی فهمیده است تا به درستی تفسیر کند؟
و چون عجز در میان است اقدام به این کار ناشی از استنباط شخصی و سلیقه فردی خواهد بود این دیگر تفسیر کلام خدا نیست؟
خدا و رسول خدا را از این کار خوش نیاید و امّا من خود هر روز در حال تبدیل و تغییر هستم. هر روز چیزی می فهمم و چیزی را که روز پیش اصل می دانستم فرع می شمارم.
من به گونه آن خطّاطم که سه گونه خط می نوشت:
یک خطّ را هم خود می خواند هم دیگران.
یک خطّ را خود می خواند و دیگران عاجز بودند.
و یک خطّ را نه خود می توانست بخواند نه دیگران.
و الحال این خطّ سوّم منم. اگر آن چه را می فهمم به زبان خود و بر مبنای اجتهاد خود تفسیر کنم سایر مفسّرین من را تکفیر کنند و اگر به زبان عوام همانند دیگران تفسیر کنم این گفته یی است که خود بدان ایمان ندارم. این کار را در هر عصر و زمان اشخاصی بدین منوال انجام داده اند.
فقیه جوان = ای فقیه بزرگ در این صورت از مسائل فقهی آن چه را که خود جایز می دانید ما را به فیض برسانید.
شمس که با طرح این سؤال پی به روحیه سؤال کننده برده بود با استواری کلام پرسید:
-شما اهل کجا هستید؟
-اهل خراسان.
-چه سؤال فقهی داری که مایلی بدان پاسخ گویم و آیا این سؤال تو از روی حاجت است یا به منظور حجّت؟
فقیه جوان = پاره یی مسائل هست که فقهای فرق مختلف اسلام با اختلاف رأی با آن مواجه می شوند …
شمس کلام او را قطع کرده می گوید: فقهای اسلام در اصول هیچ گونه اختلافی با هم ندارند. در فروع هم اگر اختلافی باشد چندان مهم نیست. امّا سؤال کنندگانی چون شما پیدا می شوند که به این اختلافات دامن می زنند. اکنون می توانی اگر سؤالی داری مطرح سازی.
فقیه جوان = با حالت دستپاچگی، من منظور سوئی نداشتم من را خواهید بخشید.
شمس = شما از میان این همه طلّاب بدین منظور جدا شدی و جلو آمدی و رو به روی من ایستادی تا به هم قطاران خود بفهمانی که سرآمد آن ها هستی! و میل داری با طرح یک سؤال فقهی بدون این که واقعاً به پاسخ آن نیازی داشته باشی از میزان معلومات من آگاه شده و خود اظهار فضل کنی. چنین نیست؟ درست تشخیص ندادم؟
فقیه جوان = معاذ الله ای فقیه اعظم! من در خود چنین بضاعت و جسارتی نمی بینم.
منظورم منحصراً کسب فیض است.
شمس = سؤالت را مطرح کن.
فقیه جوان = در حالی که در ذهن خود به دنبال کلمات و عبارات مناسبی می گردد می گوید یکی از مسائلی که ذهن من را به خود مشغول کرده است مسئله شرب مسکرات است که پاره یی آن را سهل می انگارند و پاره یی با آن به شدّت برخورد می کنند.
شمس به فراست در می یابد که سبب مطرح کردن این سؤال این است که پاره یی از متشرّعین گمان دارند اهل تصوّف و عرفان اکثراً کاهل نماز و اهل شرب مسکراتند و این پندار باطلِ در ذهن سؤال کننده را به منزله اعلانِ جنگ و اعتراضِ به خود تلقی می کند.
آن گاه سر برداشته در پاسخ می گوید:
-اگر مشکی شراب را در دریا بریزند به نظر شما از آن آب دریا می توان وضو ساخت یا نوشید؟
فقیه جوان = بلی ای فقیه اعظم، دریا آب کثیر است و با مشکی شراب نه نجس می شود نه مضاف!
شمس = امّا در یک حوضک چه طور؟
فقیه جوان = بی گمان شراب آن را مضاف و نجس کند و وضو و خوردن آن جایز نباشد.
شمس = جواب صریح تو این است که اگر این شراب را شمس الدّین می نوشد او را مباح است که حکم دریا را دارد و اگر چون تو غُر خواهری، (دشنام خراسانی) نوشید نه این شراب که نانِ جوینش هم حرام است.
فقیه جوان = سرافکنده و با حالت شرمندگی و شتاب زدگی پس پس به عقب می رود.
در همین حال مولانا جلال الدّین گامی به پیش نهاده و شانه به شانه شمس در حالی که با دست به طرف در خروجی اشاره می کند به عنوان ختم غائله می گوید بفرمایید مولای من، من در خدمتتان هستم.
آن گاه شمس از جلو و مولوی یک قدم عقب تر با طمأنینه از در خارج می شوند. اندکی بعد هنگامی که به آستانه در نزدیک می شوند مولوی رو برگردانیده به طلّاب می گوید ما پیاده به طرف منزل می رویم و لزومی به مشایعت نیست.
در بین راه شمس رو به مولوی کرده می گوید:
شما حکمت پاسخ چند لحظه پیش من را دریافتید؟
مولوی = همه را گوش دادم و محتاج به توضیح آن فقیه اعظم و مرشد کاهل می باشم.
شمس = این فقیه جوان خراسانی از غرور و کبر پر بود و درد او دردِ دین نبود، دردِ او رفع مجهولات و خدمت به مردم نیست. او گرسنه نام و شهرت است.
او در یک کلمه اهل مباحثه و مجادله است و گمان می کند اگر در بحث و مجادله برنده و پیروز شد اعلم علماء خواهد بود. آن وقت کم کم عمّامه اش را بزرگ تر می کند و به عدّه مریدان جوان تر از خود افزوده به آن ها دل خوش می کند. هدف او از این همه درس خواندن و سؤال و جواب همین است که گفتم و من آنچنان که شایسته او بود بدو پاسخ دادم و شما ای جلال الدّین برای کمیّت طلّاب پای درس خود اهمیّتی قائل نشوید.
سعی کنید اگر یک مادّه مستعدّ را دریافتید دست او را بگیرید و از سایر همگنان برکشید. همین یک نفر قادر خواهد بود که در آینده منشاء خدمات گران بهایی به عالم اسلام شود.
در همین حال بر سر چهار راهی می رسند شمس می گوید من با جماعتی از مسیحیان وعده گذارده ام به کلیسا بروم و معذورم دارید که امشب را در خدمت شما نخواهم بود. چون آن ها از قبل منتظر من هستند.
مولوی = با مسیحیان! آیا بحث مذهبی دارید؟
شمس = ابداً ! معاشرتی است دوستانه! و با اندکی مکث:
باید بگویم موقعی معرفت ما در حقّ ذات باری تعالی تکمیل می شود که نسبت به آفریدگان او از این خر گرفته (در همان دم با دست اشاره به خری می کند که با بار و صاحب خود از وسط بازار می گذرند) تا فرزانه ترین افراد این بلاد، از مسیحی گرفته تا بزرگ ترین علمای اسلام به همه مهر بورزیم.
اگر اسلام پیش شما مقام والایی را دارد این به جای خود صحیح و محفوظ امّا معلوم نیست که هر فرد مسلمی از هم نوع دیگر خود با اعتقادی دیگر و هر جانداری از جانداری دیگر در پیش چشم خداوند مقام بالاتری را داشته باشد؟
لبّ مطلب در همین جاست جلال الدّین. از این اسب افکاری که سال هاست برای خود زین کرده اید و سوار آن هستید پیاده شوید و با خلایق خدا شانه به شانه حرکت کنید.
نه این که تنها از اسب سواری مرکب خود، اصل تواضع این است. آن گاه با دست با مولوی وداع و با صورت مصافحه کرده و به آرامی از هم جدا می شوند.
روز بعد هنگام غروب شمس وارد محوطه منزل مولوی می شود و با هدایت مباشر به طرف اطاق نشیمن می رود. در همین اثناء مولوی از اطاق خارج شده و شمس را در بغل می گیرد و هر دو وارد شبستان می شوند، شمس در گوشه اطاق در جای همیشگی خود می نشیند و عذر غیبت می خواهد. مولوی پس از نشستن رو به روی مراد خود و ذکر تعارفات رشته سخن را در دست گرفته می گوید:
تمام شب گذشته و امروز من در کار تجزیه و تحلیل پاسخی بودم که شما به آن فقیه جوان دادید.
هر چند این در واقع پاسخ فقهی آن سؤال نبود امّا برای من آموزنده بود چه دریافتم که هر پیش پا بین مدرسه دیده یی قادر به اجتهاد نیست و فقیه باید به حکمت دین آشنا باشد تا بتواند با اجتهاد خود در هر زمان مکتب اسلام را زنده و پویا نگه دارد.
شمس = چنین است که استنباط کرده اید و خوش حالم که دایره دید شما توسعه یافته است.
این را بدانید که من را با عوام کاری نیست. من وقت تلف نمی کنم. من شیخ بزرگ را می گیرم و مؤاخذه می کنم و شما در این مدّت به طرز کار و بیان من تا اندازه زیادی آشنا شده اید. ذکر مثال و بیان قصّه ها هم هر چند که عوامانه و دور از نزاکت باشد شیوه کار من است. من به اثر و نتیجه آن بیشتر کار دارم تا خود ضرب المثل و توصیه می کنم آن ها را یادداشت کنید تا فراموش نشود.
مولوی = من هر شب پیش از رفتن به بستر خلاصه مواعظ شما را یادداشت می کنم.
شمس = شما گمان می کنید در پانصد سال گذشته در میان توده مردم و طبقه علماء چه آن ها که ما به نوشته های آن ها دسترسی داریم و چه آن هایی که چیزی از خود به صورت نوشته به جای نگذاشته و رفته اند چند نفر موّحد کامل وجود داشته است؟ گفتم موّحد کامل.
مولوی = چند نفر موّحد در مدّت پانصد سال گذشته آن هم در بین همه مسلمین که آمده اند و رفته اند؟
شمس = بلی.
مولوی = من نمی دانم چند کرور انسان در این مدّت به دنیا آمده و از دنیا رفته اند، حتّی نمی دانم چند نفر عالم و دانشمند در میان آن ها می زیسته اند پس چگونه به این سؤال پاسخ بدهم؟
شمس = آیا شما تصوّر می کنید یک نفر موّحد کامل بایستی حتماً دانشمند و مدرسه دیده باشد؟
مولوی = عقل افراد عادی و عامی به کُنه مسائلی که احتیاج به تفکّر از روی منطق دارد قد نمی دهد لاجرم آن ها جزء مقلّدین قرار می گیرند. در صفی بزرگ، صف اکثریت، صف عوام النّاس که متعبّدانه تابع محیط خود هستند.
شمس = عجب! عجب! پس شما آن دسته مدرسه دیده و تحصیل علم کرده را هم موّحد می دانید و هم معتقدید که دیگر آن ها مقلد نیستند!
مولوی = با کمی تفکّر: اگر موّحد کاملی باشد در میان این دسته خواهد بود.
شمس = تعداد و رقم آن را می توانید به من بگویید؟
مولوی = نه! نه! نمی توانم.
شمس = اشتباهی در میان گفته های شما موجود است که اگر رفع شود مطلب روشن تر خواهد شد.
مولوی = این کار از آن عارف بزرگ و موّحد کامل ساخته است که این بنده را ارشاد فرمایید.
شمس = اشتباه شما این بود که صرفاً به مدرسه دیده ها تکیه کردید و تصوّر می کنید که یک موّحد کامل ضرورتاً در میان علماء و درس خوانده ها بایستی باشد.
درس و فحص خیلی چیزها را به افراد می آموزد که ضرورت دارد امّا غالباً نوشته ها و عقاید متعدّد متقدّمین در منافذ زوایای فکر جوانان طلبه رسوب می کند و ناخواسته اکثر آن ها را به تدریج متحجّر و متعصّب و دنباله رو و خالی از ابتکار بار می آورد و نادراً افرادی پیدا می شوند که اجازه نمی دهند هر گفته و نوشته و عقیده یی آن ها را مانند برگ خشکی در دست باد با خود به هر طرف بکشاند. پس شما تصوّر نکنید موّحدین کامل الزاماً در مرتبه بالای علما و تحصیل کرده ها جای دارند در این مورد همیشه شخص رسول اکرم صلّی الله علیه و سلّم را پیش چشم خود مجسم کنید.
شما بهتر از من می دانید که حکمای الهی عقل و اصول عقلانی را تابع وضع محیط نمی دانند و معتقدند که با تغییر محیط تغییر نمی کند امّا بدانید که تغییر عقاید ریشه در متن اسلامی دارد و این اشاره از آن کردم که تصوّر نکنید من به این مطالب آگاهی ندارم، با این حال سؤال دیگری را مطرح می کنم و از شما می خواهم پاسخی از عقیده باطنی خودتان نه از آن چه در کتاب های فلسفه خوانده اید بدهید.
سؤال من این است که آیا شما عقل را قابل رشد و ازدیاد می دانید و یا آن را حصّه یی می پندارید که خداوند بهر کسی از روز ازل عطا کرده و میزان تجلّی آن در اشخاص بسته به همان کمیّت اوّلیه است؟
مولوی = با تأمّل: تا به حال در این باره عمیقانه فکر نکرده ام امّا عقیده فعلی من این است که عقل همانند نیروی عضله بازو نیست که بشود با ورزش آن را زیاد کرد یا در اثر نقاهت، از دست داد. عقل قوه یی است که خداوند به هر کس میزانی عطا کرده است و امتیاز هر کس به میزان عقل و کارایی اوست.
شمس = آیا شما بزرگ تر هستید یا فرزندتان بهاءالدّین محمّد؟ آیا شما بزرگ تر هستید یا فرزند فرزندتان که امروز دیدم در باغچه بازی می کرد؟
مولوی = بزرگ تری را به چه معنا کنم؟
شمس = به هر طریق که می دانید معنا کنید ومدلّل پاسخ بدهید.
مولوی = من بزرگ تر از پسرم و پسرم بزرگ تر از نوه من است.
شمس = شما اگر عمر طبیعی داشته باشید چند سال دیگر زنده خواهید بود؟
مولوی = نمی دانم.
شمس = حدود متعارف را مقیاس بگیرید.
مولوی = فرضاً چهل سال دیگر شاید زنده باشم.
شمس = صحیح است، آیا بهاءالدّین محمّد در حدّ متعارف تا چند سال دیگر می تواند زنده باشد؟
مولوی = شاید شصت سال شاید هم هفتاد سال
شمس = یعنی بیست تا سی سال پس از شما!
مولوی = بلی
شمس = پس او بیست تا سی سال بیشتر از شما آینده را درک خواهد کرد، زمان آینده را.
مولوی = زمان آینده را؟ بلی! بلی چنین خواهد بود.
شمس = آیا شما قبول دارید که هر نسلی صاحب عقل خود و وارث تجربیّات و دانش نسل قبلی خود است. علاوه بر دانشی که خود می تواند کسب کند؟
مولوی = بلی مولای من.
شمس = آیا کسی که کوله بار دانش و معرفت و تجربه او بیش از دیگران باشد و بیست سی سال هم زمان آینده را بیشتر درک کند به معنا بزرگ تر است یا نسل ما قبل او؟
مولوی = روشن شدم مولای من. نسل آینده همیشه از نسل گذشته بزرگ تر است و من کوچک تر از بهاءالدّین هستم و او هم کوچک تر از فرزندش خواهد بود.
شمس = و … و … و … و …
مولوی = بلی مولای من.
شمس = پس این جا عامل زمان مدخلیّت تامّه دارد چنین نیست؟
مولوی = بلی مولای من.
شمس = و نتیجه می گیریم که با گذشت زمان کارایی عقل زیادتر می شود. یعنی درجه و میزان کارایی و بهره برداری از نیروی عقل انسان های آینده به مراتب بیشتر از میزان عقل انسان های امروزی خواهد بود. عقلی که به کمک دانش و تجربه بیشتر، بیشتر کارایی دارد.
مولوی = بلی مولای من.
شمس = پس نتیجه می گیریم که یک درس نخوانده و ملّا نشده امروزی می تواند روشن ضمیرتر و آگاه تر از یک درس خوانده دیروزی باشد.
مولوی = شاید چنین باشد.
شمس = امتیاز گذشت زمان و بدیهی شدن مسائلی که در گذشته جزء معضلات بود و به کوشش نسل هایی حلّ شده و برای نسل های بعد جزء بدیهیات در آمده است همیشه نسل های آینده را واجد معلومات و دانش ذخیره یی می کند و شما نگویید این دانش است نه عقل و وجه تمایز انسان بر حیوان عقل است نه دانش، زیرا این معلومات چراغی هستند فرا راه عقل نسل آینده.
مولوی = چنین است که فرمودید مولای من.
شمس = حالا می توانید تصوّر کنید که یک نفر عارف درس نخوانده و مدرسه نرفته می تواند قادر باشد که به راز توحید پی ببرد.
مولوی = حقّ است مولای من.
شمس = برگردیم بر سر مطلب اصلی، آیا حالا می توانید به این سؤال پاسخ بدهید که در مدّت پانصد سال گذشته چند نفر موّحد کامل بین افراد بشر حالا یا درس خوانده یا درس نخوانده سراغ دارید؟
مولوی = مدّتی سر به جیب تفکّر فرو برده پس از چندی سر برداشته و می گوید من غرق شده ام، نمی دانم مولای من دستم را بگیرید.
شمس = موّحد کامل به مفهوم واقعی کلمه، هیچ نفر، هیچ نفر. شما معنای هیچ نفر را می دانید؟
مولوی = سُبحان الله، سُبحان الله!
شمس = هر نسلی دانشی می اندوزد و به نسل بعد تحویل می دهد. نسل بعد راه تکامل را سریع تر می پیماید و همین طور نسل ها و نسل ها تا کجا؟
تا آن جا که انسان به جایی می رسد که به مبداء خلقت نزدیک می شود. نزدیک تر و نزدیک تر. امّا هرگز به مبداء خلقت یعنی (الله) یعنی همان کلمه یی که لحظه اوّل نشستن من بر زبان راندید نمی رسد و بدان پی نمی برد، زیرا جزء هرگز قادر به درک کلّ نخواهد بود. و موّحد کامل تنها ذات باری تعالی باقی خواهد ماند.
مولوی = الله لا اِلهَ اِلّا هُو الحّی القیّوم …
شمس = احسنت. احسنت. حالا ملاحظه کردید جلال الدّین! هر گاه جهان بینی انسان بیشتر شود بهتر به مفاد آیات و کلمات الهی پی ببرد.
مولوی = بلی مولای من.
شمس = و من هر روز در حال تغییر هستم و به همین دلیل حاضر نیستم درس و تفسیر قرآن بدهیم و دیروز هم گفتم که اگر تفسیر قرآن کنم خدا و رسول او و خود من هر سه ناراضی خواهیم بود.
مولوی = ای آموزگار بزرگ و ای عارف کبیر، از شما می خواهم مرا راهنمایی فرمایید باقی عمر را چگونه به سرآورم که بیشتر بفهمم.
شمس = آیا اگر به شما راه را نشان دهم حاضرید در آن راه گام بردارید؟
مولوی = بلی مولای من.
شمس = من امروز خیلی خسته هستم، عادت من بر این بوده است که در خستگی های مفرط به مطرب خانه های یهودی می رفتم و با شنیدن موسیقی رفع کسالت می کردم. آیا در شهر شما مطرب خانه های یهودی هست؟
مولوی = دسته هایی هستند که در عروسی ها و جشن ها از آن ها دعوت می شود و آن ها به منازل مردم می روند و مردم را محظوظ می کنند.
شمس = آیا ممکن است همین امشب یک دسته از این مطرب ها را به این جا بیاورید تا ساعتی به موسیقی گوش فرا داریم؟
مولوی = با شگفتی هر چه تمام تر سر به زیر انداخته سکوت می کند.
شمس = شما از حرف مردم واهمه دارید، شما از ریختن آبروی ظاهری قرار دادی بین عوام النّاس واهمه دارید، شما از تکفیر یک مشت مردم که کفر را از ایمان باز نمی شناسند بر خود می لرزید، شما می خواهید بر وفق مرام اطرافیان که کم تر از شما چیزی می فهمند زندگی کنید، پس چطور گفتید می خواهم در این مدّت عمر باقی مانده طوری عمل کنم که بهترین راه در راه شناخت خدا از آن ببرم؟ شما که نمی توانید خود را از قید و بند موهومات خلاص کنید، من با شما چه کنم جلال الدّین؟
مولوی = از جا بلند می شود و می گوید ای مراد اعظم هم اکنون من خود می روم و یک دسته از آن ها را به این جا می آورم ای مولای من.
شمس = شب گذشته است می ترسم مزاحمت برای یهودیان فراهم شود نه برای شما که شما در عزم و اراده امتحان خوبی دادید بنشینید تا به صحبت خود ادامه دهیم.
مولوی = به آهستگی و تردید دوباره سر جای خود می نشیند.
شمس = صحبت بر سر ارائه بهترین طریق شناخت خدا بود، هر چند نمی شود یک راه منحصر ارائه داد و انتظار داشت تا همه خلایق از آن راه بروند امّا من یک اصل کلی را مطرح می کنم امید که شما را قانع کند و بدانید که همین جا پایان این بحث ما خواهد بود.
مولوی = از توجّه آن مراد اعظم به این شیفته ی بی قرار شکر و حمد الهی را به جای می آورم.
شمس = در عالم خیال پا به پای من بیایید: ما به طرف صحرا و دشت و کوه می رویم.
از این چهار دیواری اطاق بیرون می رویم و از کوچه های تنگ و تاریک این شهر گذشته به بیرون شهر و محوطه دشت و صحرا قدم می گذاریم. جایی که وقتی شما نگاه می کنید به جای در و دیوار فضای باز وسیعی را می بینید از کوه تا کوه!
در این بیابان زمین ناهموار است. سنگ و کلوخ فراوان به چشم می خورد، تعداد بی شماری هم تپّه ها و پستی بلندی ها هست و در آخر سر هم کوه بلندی در دور دست بیابان!
در این صحرا می ایستیم و اطراف خود را تماشا می کنیم، هر چند میدان دید ما از محوّطه ی اطاق منزل و کوچه شهر بیشتر است امّا چه می شود کرد در این جا باز هم در افق دور کوه مانع از این است که فضای پشت کوه را ببینیم، این طور نیست؟
مولوی = چرا مولای من.
شمس = در اطاق های خانه و مدرسه و در کوچه های شهر عدّه یی زندگانی می کنند که دید ظاهرشان قطعاً محدود است از دیوار به دیوار
در این بیابان هم تقریباً وضع بدین منوال است، اشتباه نکنید این جا هم مسئله حجاب دیوار وجود دارد.
آن سوسکی که زیر سنگ لانه کرده هر گاه سر بلند کند در این بیابان وسیع چه می بیند؟ یک سنگ کوچک! پس این سوسک در این بیابان به این بزرگی دید خود را محدود کرده است.
یک کبک هم در دامنه کوه سرش را زیر برف می کند و به خیال خودش از شرّ دشمن و چاره جویی برای نجات خود، خود را راحت می کند.
برای او این سر زیر برف کردن بهترین راه حلّ مشکل خود است. آیا به نظر شما این کبک واقع بین است؟
مولوی = نه! ابداً!
شمس = احسنت، احسنت. امّا در این بیابان وسیع پر از وحش و طیر من یک موجود را سراغ دارم که حتّی آن طرف کوه را هم می بیند، او همه جا را می بیند. هر چهار طرف را تا آن جا که چشم کار می کند، تا بی نهایت این زمین را، آیا شما آن را می شناسید؟
مولوی = نه نمی شناسم، نمی دانم.
شمس = پس گوش بدهید جلال الدّین! به حرف آخر من گوش بدهید:
این موجود عقاب است که با همّت بلند خود بر سر این کوه بلند آشیانه گرفته تا با چشم های تیزبین خود بتواند تا بی نهایت را ببیند و می بیند، این عقاب نه تنها از اطاق های خانه و کوچه های شهر چشم پوشیده بلکه از تپّه ها و ماهورهای صحرا هم فراتر رفته است، توصیه من به شما این است:
جلال الدّین! در راهی که پیش گرفته اید کبک نباشید، عقاب باشید، عقاب باشید جلال الدّین!
والسّلام.
«دکتر عبدالحسین جلالیان»

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *