Menu

p421

در دوران نوجوانی این ناتوان در یزد یک انجمن ادبی به مسئولیت شادروان آیه الله فرساد و شعرایی مانند عبدالحسین آیتی و دیگران تشکیل می شد ولی جوانان را در آن راهی نبود و یک نوجوان مستعد و مشتاق به آموزش راه به جایی نداشت.

بعدها با تشکیل کتابخانه وزیری، انجمن ادبی به ریاست مرحوم غلامرضا مرشد، مهندس قریشی و دیگران تشکیل گردید.

اینجانب در سال ۱۳۳۰ پس از پایان تسهیلات به یزد برگشته و از همان موقع در انجمن ادبی یزد به سرپرستی شادروان صمصام شرکت می کردم تا اینکه به دلایلی که در مقدمه کتاب «شرح جلالی بر حافظ» مرقوم است مصمم به تشکیل انجمن ادبی حافظ شدم.

این انجمن در اوایل دهه هشتاد تشکیل و سه شنبه شب های هر هفته اعضای انجمن و گروهی از دوستداران شعر و ادب با حضور شاعران و ادبای مشهور یزدی در محل انجمن ادبی حافظ  حضور بهم می رساندند.

پیام این ناتوان به جوانان و آنهایی که ذوق ادبی در خود سراغ دارند این است که دیوان شعرای بزرگ فارسی زبان مانند فردوسی، نظامی، سعدی، حافظ و کتابهایی که درباره قواعد علم عروض و ادب فارسی نوشته شده را مطالعه کنند و از مضامین تازه روز و کلامی ساده و روان در سروده های خود بهره جویند و با شرکت در انجمن های ادبی و جلسات شعرخوانی سروده های خود را در معرض انتقاد قرار دهند.