Menu

برچسب : انجمن ادبی

انجمن ادبی حافظ به روایت تصویر

  انجمن ادبی حافظ با حضور جمعی از اساتید و شاعران استان در محضر دکتر عبدالحسین جلالیان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۷ برگزار گردید.قابل به ذکر است این انجمن سه شنبه های هرهفته در موسسه انجمن ادبی حافظ برگزار می گردد.