Menu


 

 

pishgoftar

خوش آن کسی که پس از وی حدیث خیر کنند

که جز حدیث نمی ماند از بنی آدم

 

پیری و زمین گیری و کسالت های بدنی که سبب ماندن در خانه و کاشانه می شود، دست کم این حسن را دارد که اشخاصی چون این ناتوان که ذوق شعر و دستی به قلم دارند در تکثیر آثار منظوم خود کوشا باشند.

سعی بر این بوده است تا در سرودن غزلواره ها بیشتر از قوافی که کمتر از شاعران به کار گرفته شده است استفاده به عمل آید. بدیهی است ساختن مضمون برای کلمات نامأنوس در ادبیات هم کار آسانی نیست.

از خوانندگان محترم درخواست می شود چنانچه به این غزلواره‌ها نظر انتقادی داشته باشند اینجانب را آگاه و رهین منّت خود فرمایند.

دکتر عبدالحسین جلالیان

(جلالی)